[1]
M. Humaidi and M. Hafizh, “PENGARUH NILAI SLUMP TERHADAP KUAT TEKAN”, INTEKNA, vol. 11, no. 2, Mar. 2017.