[1]
M. Y. Fahmi, “FUNGSI HASANAH CARD PERSFEKTIF MAQASID SYARIAH”, INTEKNA, vol. 13, no. 1, Feb. 2015.