(1)
Khalid, A.; Raihan, R. Rancang Bangun Simulasi Sistem Pneumatik Untuk Pemindah Barang. INTEKNA 2016, 16, 39-44.