Ahyadi, Z., Sarifudin, S., & Maududy, I. (2018). Rancang Bangun Simulator Sistem Kontrol Elevator 3 Lantai. POROS TEKNIK, 10(2), 82-29. doi:10.31961/porosteknik.v10i2.651